hasan moradi

hasan moradi

About me

تعریف گردشگری
راه های مختلفی برای تعریف گردشگری وجود دارد،که میتوانید از سایت نامی گشت تور کیش رزرو کنید و به همین دلیل،سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO)از سال 2005 تا 2007 پروژه ای را برای ایجاد یک واژه نامه مشترک از اصطلاحات گردشگری آغاز کرد. گردشگری را اینگونه تعریف می کند:

گردشگری یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که مستلزم جابه‌جایی افراد به کشورها یا مکان‌هایی خارج از محیط معمول آنها برای مقاصد شخصی یا تجاری/حرفه‌ای است. به این افراد بازدیدکننده می گویند (که ممکن است گردشگر یا گردشگر باشند؛ مقیم یا غیرمقیم) و گردشگری با فعالیت های آن ها ارتباط دارد که برخی از آن ها متضمن هزینه های گردشگری است (سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، 2008).
با استفاده از این تعریف، می‌توان دید که گردشگری فقط جابجایی افراد برای اهداف متعدد (چه تجاری یا تفریحی) نیست، بلکه مجموعه کلی فعالیت‌ها، خدمات و بخش‌های درگیر است که تجربه منحصربفرد گردشگری را تشکیل می‌دهند. 

Activity

No current activity available.

End of Content

End of Content